ZŠ ŠMERALOVA PREŠOV

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

ktorá sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
TRIEDY SO ŠPORTOVÝM ZAMERANÍM NA ATLETIKU
TRIEDY PRE INTELEKTOVO NADANÉ DETI
TRIEDY KLASICKÉ

NÁVŠTEVA NA MsÚ PREŠOV

Na milú návštevu p. primátora a exkurziu na Mestskom úrade sa vybrali žiaci 3.B v stredu 23.4. Pán primátor Pavel Hagyari nás privítal vo svojej kancelárii, kde mu žiaci ...

ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIE


Po roku, sa opäť konalo sústredenie športových tried zamerané na prípravu  žiakov na prichádzajúcu atletickú sezónu. Bolo rozdelené na časť , ktorú ...

ŠKD: BESEDA - ŠIKANOVANIE
MÁM PRÁVO NA VLASTNÝ NÁZOR


V utorok 15. apríla sa žiaci ŠKD  z tried - 1.A.,1.E., 2.A., 2.D. a 3.B. zúčastnili na zaujímavej besede. Psychologička PhDr. Naďa Mirdalová žiakom vysvetlila...

TESTY LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2014

Organizátori celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov zverejnili vyhodnotenie 2. ročníka súťaže, súčasťou sú aj testy ...

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Termín prázdnin: 17.4.2014 (štvrtok) - 22.4.2014 (utorok). Začiatok vyučovania po prázdninách: 23.4.2014 (streda). Želáme pekné prázdniny... :)

AKTUÁLNE

DARUJTE
2% Z DANE


ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKA


Deti v sieti

Školská jedáleň

Galéria aktivít

Výchovné poradenstvo

Odborné poradenstvo


"Šmeralka"
na facebooku

___________________
KONTAKT

Riaditeľ školy:
Mgr. Ľubomír BODNÁR

Tel. č.: 051/7717870
0903 213 530

Email
:
riaditel@zssmeralpo.edu.sk
spravca@zssmeralpo.edu.sk

Copyright © 2011-2013 ZŠ Šmeralova. All Rights Reserved.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky