zssmeralova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

ktorá sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

Riaditeľ školy: Ľubomír Bodnár

Tel. č.: 051 / 77 17 870, 0903 213 530   

Akcie, udalosti, podujatia

2% z dane


Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Na ZŠ Šmeralova pracujú tieto neziskové organizácie: Školský športový klub Junior Prešov, Prešovské nadané deti, Rodičovské združenie pri ZŠ Šmeralova 25 ...

KND Prešov: Skupinová práca


Dnes sme sa na stretnutí venovali rôznym aktivitám určeným na skupinovú prácu s deťmi a mládežou. Prvou aktivitou bola hra pod názvom „Nemý posol“. Úlohou žiakov bolo na základe pantomimickej ukážky spolužiaka zistiť, čo predstavuje, aký výrok znázorňuje na základe činnosti a pohybu počas nej. Cieľom hry je rozvíjať schopnosť komunikovať neverbálne ...

Posolstvo času


29. 1. ponúkalo prešovské planetárium vo večerných hodinách hudobno- relaxačný program s vesmírnou hudbou Mike Oldfielda s tajomným názvom Posolstvo času. Žiaci IX.D sa rozhodli tohto programu zúčastniť. Okrem uvoľnenia a oddychu program poskytol priestor na zamyslenie sa nad bytím človeka vo vesmíre, jeho tajuplnosť ...

Simulačné projekty na geografii


Na hodine geografie žiaci V.E triedy pri preberaní učiva o rieke prezentovali simulačné projekty vybraných vodopádov vo svete, či na Slovensku. Išlo o experimentálnu metódu, pri ktorej sa reálny svet nahrádzal priestorovým modelom, ktorého súčasťou sa stával samotný žiak. Podstatou simulácie, bolo vytvorenie reálneho, či realite blížiaceho sa modelu ...

Prešovskí učitelia v Prahe


Medzi prešovskými učiteľmi
sa nájdu aj takí, ktorí neraz obetujú vlastnú dovolenku či finančné prostriedky len preto, aby videli a hlavne dozvedeli sa  viac. Reč je konkrétne o našich prešovských učiteľoch Mgr. Juliáne Sedlákovej, Mgr. Ingrid Storinskej a Mgr. Ľubošovi Lukáčovi. Tí sa prednedávnom vrátili „zo súkromnej vzdelávacej cesty“ z Prahy.

Na ZŠ Šmeralova učia stážisti


Týždeň od 26.1.2015. do 30.1.2015 obohacujú našich žiakov o vedomosti stážisti z rôznych kútov sveta. Cintya a Bella prišli k nám z Indonézie, Nasťa z Ukrajiny a Anne z Brazílie. Na hodinách angličtiny geografie, histórie, ale aj matematiky, prírodovedy a vlastivedy zoznamujú našich žiakov s kultúrou, zvykmi, históriou a prírodným bohatstvom krajín ...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky