zssmeralova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

ktorá sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

Riaditeľ školy: Ľubomír Bodnár

Tel. č.: 051 / 77 17 870, 0903 213 530   

Akcie, udalosti, podujatia

Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Základnej školy Šmeralova 25, oznamuje všetkým žiakom a verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude v utorok dňa 2. septembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch základnej školy. Prváci budú mať hneď 2. septembra 2014 prvý triedny aktív.

Oznam o ŠKD

Školský klub detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove bude v prevádzke od 3. septembra 2014. Informácie o činnosti ŠKD nájdete na webovej stránke v odkaze ŠKD. V priebehu školského roka pribudne aj fotogaléria aktivít, v ktorej nájdete okrem fotografií aj informácie o jednotlivých akciách.

Záujmové útvary v novom školskom roku

Prinášame vám ponuku záujmových útvarov, ktoré sú určené žiakom 1. a 2. stupňa. Spomedzi viac ako 30 záujmových útvarov si máte možnosť vybrať podľa záujmu vášho dieťaťa. Dieťa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky, ktorú dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov na začiatku školského roka.

Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka v školskom roku 2014/2015

V priložených odkazoch nájdete zoznam žiakov 1. ročníka (klasické triedy, triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) a zoznam žiakov 5. ročníka (trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, trieda so športovým zameraním na atletiku / klasická trieda a trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním).

Oznam pre žiakov športových tried 6.-9. roč.

Od 25.augusta 2014 sa pre žiakov športových tried od 6.ročníka po 9.ročník začína tréningový proces počas celého týždňa t.j.do 28. augusta 2014. Začiatok od 8.30 hod. - stretnutie pri telocvičniach.

Mgr. R. Maľcovský

Učiteľský zbor v školskom roku 2014/2015

24. júla 2014 sme spustili novú verziu webovej stránky ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove. Počas letných prádznin bude webová stránka upravovaná a aktualizovaná - informáciami o novom školskom roku 2014/2015. Nové informácie nájdete na stránke už v priebehu nasledujúcich týždňov. Želáme vám pekné prádzniny.


Intelektovo nadaní žiaci
_____________

Žiaci 1. roč.
____________


Žiaci 5. roč.
____________


ŠKD
_____________


Plán práce
_____________


Projekty
_____________


Záujmové útvary
_____________


Prázdniny
_____________


Rada školy
_____________

Školská jedáleň
_____________

Zmluvy, faktúry
______________

Športový klub
_____________

Voľné prac. miesta
____________


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky