ZŠ ŠMERALOVA PREŠOV

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VITAJTE NA WEBOVEJ STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY,

ktorá sa nachádza na sídl. III na Šmeralovej ulici 25 v Prešove. Naša škola vám ponúka výchovu a vzdelávanie vašich detí v zrekonštruovaných priestoroch vybavených jazykovým laboratóriom, počítačovými učebňami, špecializovanými učebňami, ale aj atletickým štadiónom s tartanovou dráhou a multifunkčným ihriskom.

TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
TRIEDY SO ŠPORTOVÝM ZAMERANÍM NA ATLETIKU
TRIEDY PRE INTELEKTOVO NADANÉ DETI
TRIEDY KLASICKÉ

54. ROČNÍK - VEČERNÝ BEH


Z poverenia mesta Prešov, TJ Slávia Prešovská univerzita v Prešove, Oblastného bežeckého spolku  ...

ŠKD: PATENTY A VYNÁLEZY


Dňa 30. 4. 2014 sa v ŠKD uskutočnila akcia - Patenty a vynálezy. Deti zhotovovali vynálezy, ktoré po prezentácii na interaktívnej tabuli prezentovali pred spolužiakmi.

SPOZNÁVAME OLOMOUC


Dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnil 1-dňový poznávací zájazd žiakov prešovskej „Šmeralky“ do štatutárneho mesta na strednej Morave a hlavného mesta ...

PLÁN PRÁCE: MÁJ 2014


Aj v máji 2014 sme pre našich žiakov pripravili množstvo akcií (vystúpení, účasť na súťažiach, výletov, turnajov, ...), žiaci 1. st. sa zúčastnia Školy v prírode...  

BESEDA: CHRYSOMÉLE


Dňa 15. apríla 2014 našu školu navštívil lektor francúzskeho jazyka z Prešovskej univerzity v Prešove Thomas Laurent so svojou študentkou ...

AKTUÁLNE

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKA


Deti v sieti

Školská jedáleň

Galéria aktivít

Výchovné poradenstvo

Odborné poradenstvo


"Šmeralka"
na facebooku

___________________
KONTAKT

Riaditeľ školy:
Mgr. Ľubomír BODNÁR

Tel. č.: 051/7717870
0903 213 530

Email
:
riaditel@zssmeralpo.edu.sk
spravca@zssmeralpo.edu.sk

Copyright © 2011-2014 ZŠ Šmeralova. All Rights Reserved.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky